สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี