สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (Lab-Volt) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี