สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ยกเลิกประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกเครื่องกัด CNC แนวตั้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ระดับปริญญาตรี