สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาตรี