สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คำสั่ง ที่ 105/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานโครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TESA Top Gun Rally)

ระดับปริญญาตรี