สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาหอพัก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ.2565

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี