สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่ง ที่ 166/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานด้านต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี