สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

image 750x 64781844645ca 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พิธีจัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpGYZ_eCCXpBlA2u9Z4TS68BnCusuDSU4G3JVjr_FsKJ-A?e=5iMl4d

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี