สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Mini Book Fair ครั้งที่ 6

image 750x 64a3a1ca7af6c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI Mini Book Fair ครั้งที่ 6

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "CDTI Mini Book Fair" ครั้งที่ 6 จัดโดย งานวิทยทรัพยากร โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาร่วมพิธี "CDTI Mini Bool Fair" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และเลือกซื้อหนังสือตามความสนใจ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EurdqfzpRPFDsyuP717ckV8BxAY0EmvfWbYJ7azMtmH32Q?e=SVzGYU

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี