สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้แทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายพระพร ถวายแจกันดอกไม้ การ์ดอวยพรและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgzpO55rQhxDhZFOX87XQUUBXKuzlwmqXxpq1TGtVs9vrQ?e=ZC6Aoi

ปภาภรณ์/ข่าว

 

ระดับปริญญาตรี