สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

image 750x 64a37e36353c2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ และ อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์ ได้นำนักศึกษาไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง วัดระฆังโฆษิตาราม วังหลังศิริราช และนั่งเรือกลับท่าเรือเทเวศร์ โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 1/2566

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี