สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

image 750x 64abb046704af 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระและเดินทางกลับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้นำชมห้องครัวนานาชาติ ห้องครัวไทย ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม และห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี