สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้แทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmV-URZNuQ5Du53snJTNt94Bn8n7B0rgQA8GvWLdvCjQ0g?e=omaKiw

ปภาภรณ์/ข่าว

 

ระดับปริญญาตรี