สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานดอกไม้เครื่องสดในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

นางสาวธนิษฐนันท์ บุญศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้นำนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มีโอกาสช่วยจัดเตรียมงานดอกไม้สดเครื่องสด สำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกgal DPl1qukpPQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PvVtRPPHs6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zu2t1hJStT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CCQwB3mwXb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8WomDYM7yz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AVVaj9zbKc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0UrnYdbeU4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4h5KQq4cJ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hSIgmQUtB5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BYEjd33bA9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NSZ6XCkKPm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal utkodCbIIR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ozQPMiKBa8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kySpCQ2d9c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gwUXgoPeLv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TbGLZEaeC1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี