สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนวางพานพุ่ม วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ)สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v2ggb6ZtPU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mEDmOsfViu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8tBw0HEtoT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EyYAlDaSF0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t1bLRJ7FGJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S2h0eoOyWd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sz0s4Sikit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZHO8VfujF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wgv6o0jizh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี