สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีรดน้ำดำหัวฯ

จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และจัดพิธีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9rYRVohM8c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A4MTwrY96m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9YeSgWGSue สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0q9m1IhL3u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VrLNkVKSvw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L6H1cL91dS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 30E2En6eXy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9GaAb3yIN0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a64nWYJ2HJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lyrkHj29Ec สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9ulMHi3kLN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mOzIVSbSp2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FQGqV01qRW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ubPdnSpDG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d0QCCO2VBJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3FIPejhVRy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SWc657bqam สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4u2EonWcyq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pUCoq1F4zc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VtgHPvV179 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FYHi9GvzXn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RZz3Dy9Xn8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JRy2b7vskf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NlUFLJZyoa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FKmAA57Lpp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDNF6WjgHU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NsQy0XI9ky สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal shH9Kyz8ah สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal diBNTpvNCP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal czST77172Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 97rhsZOvRG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MighdqdfZ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal woqkw1gUkz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Kv0FjhWMY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal raSvmRYni5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zUJiMiZFHa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v9DZZGvIu1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5OVYnvVvbS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IzVHekX80V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jVtbNNH2t6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PtDvbkgYJJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Az3SJASmNa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WU1ekmhoYz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี