สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนวางพวงมาลา วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามgal BjMigPhFR4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ea2jTJP32t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lqCv8iUTgc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HspHXd2Aw5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m72USMG8UD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1BIBGZGrLz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี