สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมเตรียมความพร้อม พิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๔, ๘, ๙, และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพgal nMaFaBJLfj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0s4QbvvIqD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lfMq6XVBFm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal duwbnkge4W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aXyQBsKqTR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PNWUJ6A60H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lsior4BDzA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hssmZwDLXI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OVnh6HWpuL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal StPIrFwV87 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1lgYuqXTYt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TEDgWKYSas สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8LDJAcJMbn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l1CYLdbvZn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rOfte7iBwl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KaSLr0cCrD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qLSGPqDmos สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n6FDTUPr6U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DTaQpmoDwi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EIBPz0bYDI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A0w0Yc2ivf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fvacpTiZ0j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MdC2b7t90r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6V1g8qarqa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jtOQFbaVqf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zhsbjEiMOj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6nYSO4QJGw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal usPXPOusAr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tRD1MGPaTA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SuQX80ElM2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal erMtkIYlX4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal McLk3MVagj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cQf4yWwXPR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nL5eJdeoz1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hn5R3gtM1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mj4V9GnU7g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eMIjbfmNPI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UYqXG2jicg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี