สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้อารยธรรมอินเดีย ณ วัดเทพมณเฑียร

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านการเยี่ยมชมแหล่งอารยธรรมอินเดีย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียอย่างถูกต้อง ณ วัดเทพมณเฑียร และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เมื่อเร็วๆนี้gal La5dd0ICYM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 16s2VupY4z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3klApcHORH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี