สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สืบสานประเพณีไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานสืบสานประเพณีไทย ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี และคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนยีจิตรลดา เป็นพระธานในพิธี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดร้านขายของ ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์ เดินช็อบ ป็อปแบบจิตรลดา” จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ พวงมาลัย น้ำอบ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายถวายวัดต้นเชือก จังหวัดนนทบุรี ต่อไป)
ปภาภรณ์/ข่าว
10/4/60gal SbJMwlCJi0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iKmN963wLh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FEDhfd3NYG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HkEZvJM50g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SMtwNEQdV5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SaunbsePdS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QGm0QjHlr7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7gO4yamsep สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5nzev8NV9U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1iPlEUAOlm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jHu1XQELEL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tHX4QpbwFp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lqLgTX5XS5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P1cVJ371Wc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UU3rKAtJWq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ieupJgmFdQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YWJughgygf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nLX82Q68OY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f7HflDNN7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IydbmsyzRc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PCWszWPA2e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wzXj3bBkYO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KW5IQchS5F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4igtMa1AKV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4q5tIIpK7r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wr5lvAmLgN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HHAQKK8nSM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5PGXgGzqOy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rcvd6DNEDA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rtBvkRwJhB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RWMp24jzUN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wVFiYy83Bc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hEyfNB6TJU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DCpiCV2p12 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 83VtbO3V0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 37o4v1fFqw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CfpKZ9BSLo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fjUlBQcWnV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BetNemdoDT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QpcanW1HiC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vZl7TzJbsa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IeCzogpIw8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EfHJ9jFlDW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wkbIuzFwgY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ySACjkcN49 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dhX9rTlhnY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9AD1akqhep สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n1SLyohJyc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6fib5MzguL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uQZESSZLa1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jJp3dFlueC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jFSAGp6UZq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KTRaDQjfI5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s6hBhYqbZL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WqZid9ohG9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6S5b2Q3nCv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GVoivNzVv5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NaouUyNzTq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vDWilhT426 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gtmv1ANFu2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2WvjyMhZYh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NNjm4earMT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sjZPO0pBGT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mfg0wweAjc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VYE1aGRd3t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y4aqPJP6sn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6H1cbJUAu1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yH6vLXVXtA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bX3Qg1pp50 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal INze1FSOjv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XMFtJfHfYq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gS4QuobHbf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Th4aKRkLs5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PaRq0Ba8Y3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 19wFaGl1Up สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dXkXJRjmAB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IwMIlBILco สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Ac0SpahGQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K4DXZn06oW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z5qAAKs6tJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XOYU7z1SoY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tYV9VbQuCF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5VMtdhhNdM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wTwWt6GWda สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f58aGPU1kL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OdWjA7LPXZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RwB2f5CUCT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rfUBGKkvRM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o60WlNyrGh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9o8KJRTBME สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RWcP6DIrV6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zO9YSnEdRS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJ1oDaaohH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3GyAmIhIKb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z0WolBiWpE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j5KtzYE7up สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lL5iWRkwIq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gGdV9XbQd9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี