สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน UN

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ การนำประเทศสมาชิกไปสู่สันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในรายวิชาอารยธรรมโลก ภายใต้หัวข้อ “โลกในศตวรรษที่ 21 กับความร่วมมือระหว่างประเทศ” ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ปภาภรณ์/ข่าว 18/04/60gal rf6fmJokFo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GgN7C9YWZy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZultK8TKyQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j8wMOhzkMA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TUb09yJyTo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี