สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือโอกาสทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เข้าหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ โอกาสทางการศึกษา และการฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมภพ เจริญกุล รองประธานบริษัท และคณะผู้บริหาร ณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้gal QjQnM0Wdob สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NElPifNRGS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g7R4P9KWAG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sQAdCRD4dS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LcLMhprlf3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fn7l5a6SYw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SP7eEpusga สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kHDV5iBE2a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k1G90TgYLD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qSDIN050Z6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RvBzecpQS2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lvUroi0gJc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mhaXRpagf2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0OWHXWAdVm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q66ihKDNmR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mWsyVVw7ko สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OnRKFZaW7A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal krZHFkIiab สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rrWlhQc4JM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9cyrfXyq5C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cGbZsYbpRI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KwOYc7YSmc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9R5I3KNNpF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YO0TTkZT1t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bjh2o7b84M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ufX2t0Z03d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BqsbD53g9g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y0kROVpA4o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykNIhF7rWm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hrhUnncY1f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 57mdl1DPtU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jBye2Xw3dg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zPDwbUmoZ6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9h0GlVB91Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dT04EF4PBb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rNU5k6ZHuZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PVdGi0Gfd5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal al2DUXyr5T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7TzcE4JFSy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี