สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วันนี้ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันทนีย์ ผาสุข ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา สำหรับการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานครั้งนี้เป็นการแนะนำถึงระเบียบการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา #CDTC ปภาภรณ์/ข่าว 08/05/60gal hwu1PHkk8c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YFKjcjvqRv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDatAXlCZG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี