สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ KM แก่บุคลากรวิทยาลัย หัวข้อการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Design Thinking กระบวนทัศน์การวิจัยสังคมศาสตร์ English Language Teaching Policy in Thai Context เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal WFwHpdiBEY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sLVCHPnUfV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VdRFgRvq8P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal goDN631pEG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 973ZCAdTjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EySkmXO4rI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oPFO5uItTz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7BG6y3cysH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ySK30PahkA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hrhaAhvNIX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzFNU2LJ7c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UhYgQB9Qa2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal izYWn50ovE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nselI4XSU7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0hW4hzEusY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nATfg96LAf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2UDHHyJshR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EJaVUKdpyW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QCo5X69VZ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี