สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดูงาน Chitralada mini FBM

ดูงาน Chitralada mini FBM คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมนักศึกษาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงคณาจารย์ จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เจ้าของธุรกิจอาหาร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร เดินทางศึกษาดูงานในโครงการ “Chitralada Mini FBM” วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาม่า, โรงงานสับปะรด จ.ชลบุรี และครัวการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ปภาภรณ์/ข่าว 12/07/60gal CGsGaRDEDN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dVJK0jiGLQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8PuqZBT1mZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yknsIWZzUy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4HTNMLZluw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 36bRCsp231 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZNGIX3UOOB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0z4tpXuL9z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wwyFJTj4N7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ie6G0r1PNK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o7WCdDwoss สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fLI9ncQKGT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hqia7s2L6F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g4oNbjCMPX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVj4n20nCV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m2T6NTp5zb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V6QhhsAw0I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AN8dkDlUOZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HGUBuHnt2R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wdsQS0mc5h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sgXMklOlIq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dHUozwRYyU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี