สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มีเป้าหมายเพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่ภาคกลางด้านการพัฒนาครู รวมถึงจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น สนุกกับภาษา โตไปไม่โกง Creative & Design Thinking Email Writing ฯลฯ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ปภาภรณ์/ข่าว
01/08/60gal Hsqvl2FidF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y2UYw4CtEy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jEv7gi3PSU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BfSeTec472 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ekFUDsph4F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wWNBNWzzQ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6gtHj7XSZW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qOOvC3WG8m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KuDElXbSP5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l8qjl3yQJD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7dQymfQZvo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XG4Ofq45qz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oe0u9DXzV1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tU1DRsPfZu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W1TRkwwRU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fTFhNtb107 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6hAvlAa8bj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X3H3RVLB43 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vTrabfDmhE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fCo4ZFMB8z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u1OmgIBtMI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 945R8XMUyR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hTKHB9bFdo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uY7UttW9La สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XjILOlOK1X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal siOSC9Wb0G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VLZl8KTzS7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I0ABBVUAMZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A2GjNvEBfF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HvYcCevG4n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zmX9RjJ2rV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XovFULvcVV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tBqHot44dk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0kFt2YB0QA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dC6OeHJ8iw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี