สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรม PCDA (Plan Do Check Action) กับการพัฒนาคุณภาพงาน สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานคณะและหัวหน้าฝ่าย โดย ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับเนื้อหาการอบรมครอบคลุมด้านแนวคิด และขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพงาน เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และปิดท้ายการอบรมด้วย Workshop PCDA วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้อง4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว 02/10/60gal VqI1jDT5Ya สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nN6SUSMlgs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9y4qkGZKcE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cbvba2yYm4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A0pFwtWOWk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GdrbAlfPPT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U56NpOM7FP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r3SjIZIQ2V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 864w4hisoL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y2vmU3etD2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FIi6klHZXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A1u6LUroGI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4lNd3H1WRS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rwCwWXcVHo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4kORyRyzOq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8SSz4tVjiL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5awJpkCLhF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal frSE6o83d4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AQhtqlWmFf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F49ITNSaRj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3AgMCzpvFo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7SqC3BECz1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี