สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลา รัชกาลที่ 7

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณอาคารรัฐสภา ปภาภรณ์/ข่าวgal jYbkhEfkbi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WWhby1RA6z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y8qgjZhbAn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hg76zLEIFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 15DTrom1Pe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rqyCKPgZar สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jEMWnnmCO9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6m0wCkwUv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hDWeTnywbu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tuWfqjDNWr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZQeCJG15HQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี