สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ปภาภรณ์/ข่าวgal 6jrnDP7XaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jbdg2ZP53S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cuZ1wFHfAr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8y1p84Nwyh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X8jKSwUumi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4IhA3nnuuU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NRNJd9CQni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HiXRMy232w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jJKvM2o4US สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0GKr4nhblr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hjVjJ4owAW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KWm3HeABIW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UvvHh61JoA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oovk6Nq7wP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L79uBbhttf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Heb3hShRu0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sd3uAVTYbn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rStE9wDZBH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JzIt1MRiYd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BmCmRpofti สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี