สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปภาภรณ์/ข่าวgal f3eu6u9jkg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YjHiJ3t7a3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E4WTy3nHmH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WZjqmbn6AD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี