สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายแจกันดอกไม้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรักษาพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ ปภาภรณ์/ข่าวgal YsUMTm5GOf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nVjsBiUQIT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WtZRgTelA2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal faNrrjMs98 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1B3rHBjcuw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rpemVKvfCR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BpIrMsfD2w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WIbgwl0Plo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d37hvPSO2n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KZM3romle5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี