สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมทีขึ้นที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4302 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal Y6sVKuSXCT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5DEZtJ6Yow สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal enMjdFyiyo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DmfbC6jzAR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gg3GaeZAls สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9A9tAGDpzz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g8pTbjp6tR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lhuqg3ChF9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ICyu602lSj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CCIwyi4zca สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LcfqbJ9iHy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JUFekWiXdX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pysXSSgVFZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 29XIoiEGfS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OKZuK8y3Wj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AVD2TwV9rB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r34Zyb0BwS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eblLLJpJUH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3MTP57vEp3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V0j0w9OTWO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uTOXOzsHw4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tr5vPOmMZU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nc5QTf5SPq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี