สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายความยินดี

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรถวายความยินดี ณ วังศุโขทัย กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal LnhOXhDK8K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QIQ7wOpayy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tzSr8fVXXs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IbbqOW4RwG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี