สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

จิตอาสาพัฒนาเขาดิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขาดิน จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่เขาดินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ทุกวันพุธที่ 6 , 13 และ 20 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี