สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ทิศทางสู่ความสำเร็จในอาชีพผู้ประกอบอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ทิศทางสู่ความสำเร็จในอาชีพผู้ประกอบอาหาร โดยมีเชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย เชฟระดับโลกด้านอาหารไทยเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในกิจกรรมประชุมนักศึกษา Assembly โดยผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับฟังประสบการณ์การทำงานด้านอาหาร รวมไปถึงรับชมการสาธิตการทำขนมถังแตก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี