สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ระดับชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะครูบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอาหารและโภชนาการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 21 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภททักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 14 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 4 เหรียญ 5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 1 รางวัลชมเชยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี