สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 58 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันและการเรียนการสอน ณ อาคาร 605 และอาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี