สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การทำไม้ระนาดเอก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไม้ระนาดเอก” ตามแนวทาง ครูพริ้ง ดนตรีรส โดย อาจารย์วิรัช สงเคราะห์ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่27 มกราคมและวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี