สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รสไทยไฮโซ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานเชฟอาหารไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดคอร์สอาหารไทย “รสไทยไฮโซ” รายวิชาธุรกิจจัดเลี้ยง ในการดูแลของอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์พิเศษ จัดขึ้น ณ ห้องสาธิตอาหาร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ฝึกทักษะของนักศึกษาในการเรียนรู้ระบบการจัดเลี้ยงจริงตั้งแต่กระบวนการคิดต้นทุน การคำนวณวัตถุดิบ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การปรุงอาหารและการจัดเลี้ยง เป็นต้น สำหรับ คอร์สอาหารไทย “รสไทยไฮโซ” มีเมนูอาหารจำนวน 4 เมนู คือก พล่ากุ้ง แกงจืดสามกษัตริย์ แกงปูใบชะพลูและปลากะพงฟูสามรส เสิร์ฟของหวานด้วยหยกมณีห่อสตรอว์เบอร์รี มาพร้อมเครื่องดื่มสุดพิเศษน้ำตะไคร้อัญชัญ ทั้งนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาจารย์ ครู สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลิ้มชิมรสอาหารที่ปรุงโดยนักศึกษาด้วย ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี