สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กราบมุทิตาสักการะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กราบมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมถวายพานดอกบัวและพวงมาลัย ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี