สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กราบมุทิตาสักการะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กราบมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมถวายพานดอกบัวและพวงมาลัย ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี