สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ความรักในวัยรุ่น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรมประชุมนักศึกษา Assembly หัวข้อ “ความรักในวัยรุ่น” โดยมีครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการรักตัวเอง การมองโลกในแง่บวก และการเห็นคุณค่าในตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี