สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูแลเข้มป้องกัน COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูแลเข้มป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อาทิ หน้าลิฟท์โดยสารภายในสำนักงาน ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค COVID-19 ผ่านช่องทางสื่อสถาบันฯ จัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือบริการบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา และทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสุขา สิ่งของเครื่องใช้ และบริเวณต่างๆภายในสถาบันฯเป็นประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี