สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี และทักษะในการพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ “

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เข็มทิศทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต เจาะลึกเทคโนโลยีด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมจริง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
"การพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี และทักษะในการพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ "

✅หลักสูตร 1 เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรม SCADA และ Data Acquisition สำหรับอุตสาหกรรม ในวันที่ 18-19 เมษายน 2563 (ราคา 2,000 บาท)

✅หลักสูตร 2 เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรม Machine Vision สำหรับอุตสาหกรรม" ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563
(ราคา 2,500 บาท)

✅หลักสูตร 3 เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรม Machine Learning สำหรับอุตสาหกรรม" ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 (ราคา 2,500 บาท)

✅หลักสูตร 4 เรื่อง "การพัฒนาระบบ Real time Monitoring และ IOT" ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 (ราคา 2,500 บาท)

✅หลักสูตร 5 เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สำหรับอุตสาหกรรม" ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 (ราคา 2,500 บาท)

**********************************
ลิงค์สมัครออนไลน์
https://forms.gle/M78sKxnqNCkpxgb47
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครหลักสูตรใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Labview
**********************************
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูล
2. โอนเงิน
3. รออีเมลล์แจ้งกลับจากทางผู้จัด
**********************************
สามารถโอนเงินและแนบสลิปได้ที่
ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 067-214652-5
**********************************
สถานที่อบรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 605 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
*********************************
>> หากท่านมีความต้องการจัดกลุ่มเรียน หรือเลือกวันและเวลาเรียนได้เองติดต่อที่
????อาจารย์อุดมศักดิ์ แก้วมรกต โทร 083-1877228
????ผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ โทร 089-8722974 , ID Line : krs_cdtc
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทร 02-280-0551 ต่อ (3245)
เบอร์แฟ็กซ์ 02-280-0350

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี