สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดารับมอบอุปกรณ์เคมีภัณฑ์เครือไวท์กรุ๊ป

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มูลค่า 146,920 บาท จากกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณศิริกุล สมุทรสาคร รองผู้จัดการใหญ่บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณต่อพงษ์ จิตต์ภัทรวงศ์ ผู้จัดการแผนกเคมีวิเคราะห์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา โดยสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าว ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี