สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ออกมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 พร้อมขานรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากล่าวถึงมาตรการว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนโยบายเฝ้าระวังและสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจากการตรวจสอบบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่เข้ามายังพื้นที่สถาบันโดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิและติดสติกเกอร์รับรองว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติ การบริการแอลกอฮอล์ 70% ที่ติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ในสถาบัน ด้านกายภาพทางสถาบันมีมาตรการการรักษาความสะอาดขั้นสูง ได้แก่ การอบโอโซนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานทุกหน่วยในทุกอาคารเรียน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขอนามัยมีมาตรการเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นทางเดิน ทางเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์ ราวบันได ที่จับลูกบิดประตู/อาคาร และเพิ่มความถี่การดูแลระบบเครื่องปรับอากาศทุกอาคารเรียน ด้านการสื่อสารงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรจะเป็นหน่วยกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นแก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนทราบเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง E-mail website Facebook Instagram และLine ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี