สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนจบ มีงานทำ เรียนกับ CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ใน 3 คณะ

1.คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
– สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า เรียน 4 ปี)

2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
– สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า เรียน 4 ปี)
– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วุฒิ ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี เสาร์-อาทิตย์)

3.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า เรียน 4 ปี)

– อยากเก่งเรื่องอาหาร ให้มาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ
– อยากเป็นนวัตกร ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องเรียนกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– อยากเก่งไอที ต้องเรียนคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

>>> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2UO5tME

————-
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป เข้าสมัครเรียนต่อ ในระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี

Website : www.cdti.ac.th
Facebook : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
LINE : @reg.cdti

#เรียนคู่งานงานคู่เรียน #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี