สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินการร่วมกับ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี