สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับในโครงการ “ตู้ปันรัก ปันรู้” มอบอาหารและของใช้จำเป็นในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับในโครงการ “ตู้ปันรัก ปันรู้” มอบอาหารและของใช้จำเป็นในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตู้ปันรัก ปันรู้จะตั้งบริเวณ หน้าห้องกิจการนักเรียน นักศึกษาอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี