สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรักษาความสะอาดและเว้นระยะห่าง อาทิ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารเรียน การอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนและสำนักงาน การติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกอาคารเรียน รวมไปถึงการแยกโต๊ะอาหารบริเวณโรงอาหาร และการกำหนดจุดยืนภายในลิฟต์โดยสาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังติดตั้งตู้ปันรัก ปันรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี