สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต แขวงดุสิต กทม.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี